Algemene Voorwaarden

Bestellen

 • Bestellingen kunnen dagelijks (7 dagen in de week) worden doorgegeven. Bestellingen kunnen telefonisch worden doorgegeven, maar ook via www.patisseriealapeggy.com, info@patisseriealapeggy.com of via een privébericht op www.facebook.com/patisseriealapeggy.
 • In verband met de bewerkelijkheid van de bestelling en eventuele drukte, adviseren wij om minimaal 14 dagen van te voren een bestelling te plaatsen.
 • Na een persoonlijk intake gesprek wordt er een bevestigingsmail verstuurd met alle gemaakte afspraken zoals: aantal personen, vulling, ontwerp, prijs en afhaal-/leverdatum. In de bevestigingsmail is tevens de factuur van de bestelling terug te vinden.
 • Tegen een meerprijs kan bij genoeg ruimte in overleg met Patisserie à la Peggy een spoedbestelling worden geplaatst. Hiervoor gelden echter andere betalingsvoorwaarden.
 • Bruidstaarten en grote bestellingen vanaf 60 personen adviseren wij om minimaal 2 maanden van te voren te bestellen.
 • Patisserie à la Peggy behoudt het recht een bestelling na een intake gesprek te weigeren.

 

Aanbiedingen en acceptatie

 • Alle offertes en prijsopgaven door Patisserie à la Peggy zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgaven door Patisserie à la Peggy blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Patisserie à la Peggy.
 • Patisserie à la Peggy is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever middels een aanbetaling aan Patisserie à la Peggy wordt bevestigd en Patisserie à la Peggy hier per mail van op de hoogte brengt.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Patisserie à la Peggy zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Patisserie à la Peggy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

I Betalingen & Annuleringen

 • Pas na ontvangst van de (aan)betaling is de bestelling definitief. Patisserie à la Peggy zal vervolgens overgaan tot het bewerkstelligen van de betreffende bestelling. Tevens ontvangt de klant een bevestiging per mail.
 • De aanbetaling bestaat uit tenminste 50% van het totaal bedrag en dient ontvangen te zijn op uiterlijk de vooraf afgesproken betalingsdatum. Indien de aanbetaling niet op tijd ontvangen is, behoudt Patisserie à la Peggy het recht de bestelling te annuleren.
 • Het resterende bedrag dient minstens 7 dagen voor de aflever-/afhaaldatum per bankoverschrijving te zijn voldaan. Hier kan vooraf na overleg met Patisserie à la Peggy van worden afgeweken door contant met gepast geld te betalen bij het afhalen. De bestelling zal niet eerder worden afgeleverd/afgegeven, voordat het resterend bedrag is ontvangen.
 • Bij een annulering tot en met 7 dagen voor de levertijd, wordt de aanbetaling minus €20,00 reserveringskosten en de eventuele gemaakte kosten binnen 30 dagen teruggestort.
 • Bij een annulering binnen 7 dagen voor levering is restitutie van de aanbetaling niet meer mogelijk.
 • Bij een spoedbestelling, waarbij de leverdatum binnen 7 dagen in de toekomst ligt, dient het gehele bedrag binnen de afgesproken termijn te zijn ontvangen. Tevens is het niet meer mogelijk de spoedbestelling te annuleren.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele lever-/borgkosten.
 • Voor bruidstaarten en grote bestellingen vanaf 60 personen gelden aangepaste betalings- en annuleringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden onder het kopje: II Betalingen & Annuleringen i.c.m. Bruidstaarten en grote bestellingen.

 

II Betalingen & Annuleringen i.c.m. Bruidstaarten en grote bestellingen

 • Pas na ontvangst van de (aan)betaling is de bestelling definitief. Patisserie la Peggy zal vervolgens overgaan tot het bewerkstelligen van de betreffende bestelling. Tevens ontvangt de klant een bevestiging per mail.
 • De aanbetaling bestaat uit tenminste 50% van het totaal bedrag en dient ontvangen te zijn binnen 14 dagen. Indien de aanbetaling niet op tijd ontvangen is, behoudt Patisserie la Peggy het recht de bestelling te annuleren.
 • Het resterende bedrag dient minstens 1 maand voor de aflever-/afhaaldatum per bankoverschrijving te zijn voldaan. De bestelling zal niet eerder worden afgeleverd/afgegeven, voordat het resterend bedrag is ontvangen.
 • Bij een annulering tot 1 maand voor de levertijd, wordt 50% van de aanbetaling minus €50,00 reserveringskosten en de eventuele gemaakte kosten binnen 30 dagen teruggestort.
 • Bij een annulering binnen 1 maand voor levering is restitutie van de aanbetaling niet meer mogelijk.
 • Bij een spoedbestelling, waarbij de leverdatum binnen 1 maand in de toekomst ligt, dient het gehele bedrag binnen de afgesproken termijn te zijn ontvangen. Tevens is het niet meer mogelijk de spoedbestelling kosteloos te annuleren.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele lever-/borgkosten en proeverij.
 • Alle wijzigingen van de bestelling wat betreft smaak, design, aantal personen (maximaal 5% minder dan initiële bestelling) etc. dienen schriftelijk of per mail en niet later dan 3 weken voor levering ingediend te worden. Afhankelijk van de hoeveelheid extra werk zullen de wijzigingen worden geaccepteerd of niet. Tevens kunnen de wijzigingen leiden tot extra kosten voor de klant. Dit bedrag dient binnen 3 dagen te zijn ontvangen. Indien de betaling niet op tijd ontvangen is, behoudt Patisserie à la Peggy het recht de wijzigingen alsnog te annuleren.
 • Mocht er alsnog later dan 3 weken voor levering wijzigingen worden doorgegeven, dan zal Patisserie à la Peggy altijd haar uiterste best doen mee te denken of mogelijkheden te zoeken indien mogelijk. Patisserie à la Peggy is hierbij tot niks verplicht.

 

Vervoeren / afhalen / Levering

 • Het is alleen mogelijk om het product op afspraak op te halen.
 • Bij het ophalen is het vervoeren van de taart voor eigen risico. Voordat de taart wordt opgehaald zorgt Patisserie à la Peggy ervoor dat de taart goed verpakt is en kan om verschuiving te beperken op aanvraag een antislipmat worden meegegeven.
 • Tegen betaling kan de bestelling ook worden geleverd op de vooraf afgesproken locatie. Patisserie à la Peggy kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onvoorziene omstandigheden, zoals extreem weer, ongevallen of stakingen, en andere oorzaken buiten onze invloed. Een vertraging van levering zal tevens geen gegronde reden zijn voor een korting of terugbetaling.
 • Patisserie à la Peggy kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade aan de geleverde taart veroorzaakt door een gast, cateraar, of personen anders dan het Patisserie à la Peggy personeel.
 • Patisserie à la Peggy is niet aansprakelijk voor foutief geleverde adressen en/of gegevens.

 

Verantwoordelijkheid

 • Producten van Patisserie à la Peggy kunnen melk, granen, noten, cacao, tarwe of andere allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen in het geval van bekende allergieën, blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om de consumenten te informeren. Patisserie à la Peggy is niet aansprakelijk voor problemen voortkomend uit het niet communiceren van de mogelijke aanraking van de ingrediënten met allergenen.
 • Voordat de taart wordt aangesneden, is de klant verantwoordelijk om eerst de douwels en andere niet eetbare decoraties als suikerbloemen te verwijderen. Suikerbloemen zijn niet bestemd voor consumptie aangezien bij het maken van de bloemen gebruik wordt gemaakt van ijzerdraad. Bij het leveren van de taart wordt vooraf, hetzij mondeling hetzij schriftelijk , duidelijk aangegeven welke niet eetbare voorwerpen verwijderd dienen te worden.
 • Patisserie à la Peggy kan niet aansprakelijk worden gehouden voor negatieve gevolgen wanneer er anders is gehandeld dan het bewaaradvies dat is gegeven.

 

Onmacht

 • Patisserie à la Peggy is een eenmanszaak en behoudt zich derhalve het recht voor bij ziekte of letsel de geplaatste bestelling te annuleren of indien mogelijk uit te stellen.

 

Gehuurd materiaal

 • Gehuurde materiaal dient de klant binnen 2 weken in goede staat te retourneren. Indien dit niet binnen deze periode gebeurd, zal de borg komen te vervallen.
 • Indien het gehuurde materiaal beschadigd wordt geretourneerd, dan heeft Patisserie à la Peggy het recht de opgedane schade door te berekenen aan de klant en dit op de borg in mindering te brengen.

 

Klachten en opmerkingen

 • Klachten omtrent het product dienen binnen 24 uur na levering / afhalen kenbaar gemaakt te worden. Pas wanneer er een stuk van dit product wordt bewaard kan Patisserie à la Peggy de klacht beoordelen en een passende oplossing voor de klant bedenken. Klachten die later dan 48 uur worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen.
 • Afwijkingen van foto's, kleuren etc. kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding/korting.
 • Patisserie à la Peggy behoudt het recht om foto's van het product te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.
 • Patisserie à la Peggybehoudt het recht om last-minute beslissingen te nemen over het ontwerp met als doel onze kwaliteitsstandaard te waarborgen.
 • Taarten worden nooit van voorbeelden nagemaakt, deze kunnen echter wel als inspiratie gebruikt worden om een unieke taart te creëren.